Obecné informace a podmínky použití

WebHost server je určen výhradně pro potřeby odborných útvarů Ministerstva práce a sociálních věcí.